Статті‎ > ‎

№590-V від 30.11.2006р. Про затвердження Концепції розвитку парків на території м. Одеси

№590-V от 30.11.2006

Про затвердження Концепції розвитку парків на території м. Одеси

Рішення

Одеської міської ради

№590-V від 30.11.2006

  

Про затвердження концепції

розвитку парків на території міста Одеси

 

 Відповідно до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про охорону культурної спадщини”, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 року № 105, з метою приведення міських парків та зелених зон у відповідність з сучасними вимогами, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідних територій, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, Одеська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити концепцію розвитку парків на території міста Одеси (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії: з культури та духовності, екології, туризму та розвитку рекреаційного комплексу.

 

 

Міський голова                                                                 Е. Гурвіц

 

 

Додаток

до рішення

Одеської міської ради

№590-V від 30.11.2006

 

Концепція

розвитку парків на території міста Одеси

ЗМІСТ

1. Історична довідка.

2. Загальні основи та принципи розвитку міських парків.

3. Перспективи розвитку міських парків.

4. Політика, стратегія та тактика розвитку міських парків.

5. Інноваційна політика.

6. Управління міськими парками та контроль за їхньою діяльністю.

7. Механізм реалізації концепції.

 

Історична довідка

Парки є важливою складовою інфраструктури міста. Глибокий зв’язок проблем навколишнього середовища та економічного розвитку ніде не виявляється так яскраво, як у великих містах. Міста можуть розвиватися тільки за умови збереження природних ресурсів, які забезпечують їхній економічний зріст та якість життя населення. Численні дослідження доводять, що міські парки сприяють моральному вихованню людей, дають їм можливості для повноцінного сімейного відпочинку, позитивно впливають на стан здоров’я дітей та підлітків. Єднання жителів міста з природою за рахунок інвестицій в благоустрій міських парків – благородна справа у вирішенні багатьох екологічних проблем. Міські парки поліпшують якість повітря, є середовищем, яке сприяє розвитку різноманітної фауни і флори, скорочують стоки зливних вод та ослаблюють міську спеку. 

Паркове господарство Одеси має давню історію. Найдавнішим парком на території нашого міста вважається Хаджибейський парк, відомий з часів турецького панування. Він не зберігся.

Майже ровесниками міста є сади Міський та Дюківський, подаровані Одесі її видатними громадянами – Ф. Дерібасом та І. Стемпковським.

У 1840 році засновано міський парк, який у другій половині ХІХ сторіччя названо на честь імператора Олександра ІІ.

У 1937 році відкрито на території міста другий парк – парк імені Ілліча, розташований на території Старого кладовища.

У 1950 році створено парк культури і відпочинку імені Ленінського комсомолу. У 1984 році рішенням виконкому Одеської міської ради цей парк оголошено пам’яткою садово-паркового мистецтва.

У 1977 році рішенням Малиновського райвиконкому створено парк культури та відпочинку імені М.Горького.

На сьогодні усі парки, розташовані на території міста, є комунальними підприємствами, які працюють з мінімальними прибутками. Матеріальна база цих підприємств вкрай застаріла та не вдовольняє запити населення. Необхідно провести ремонт та заміну багатьох комунікацій. Потрібний сучасний підхід до формування паркових ландшафтів. Необхідно визначити статуси парків для визначення їхньої роли у просвітницькій роботі та організації культурного дозвілля, а відтак – реальні перспективи їхнього розвитку.

Мета та завдання цієї концепції – визначити статус парків, розташованих та території міста, та напрямок їхнього розвитку на найближчі три роки.  

 

Загальні основи та принципи розвитку міських парків

 

Міські парки у тому вигляді, в якому існують сьогодні, були створені у тридцяти роки минулого сторіччя. Тоді вони, в першу чергу, розглядалися як культурно-освітні заклади, діяльність яких була спрямована на пропаганду політики комуністичної партії. Велика увага приділялася наочній агітації, проведенню масових акцій ідеологічної спрямованості, лекційній роботі. Навіть спортивні заходи і організоване дозвілля мали популяризувати зміни на краще в умовах радянської дійсності.

Основним типом парків за радянські часи став „парк культури та відпочинку”. Такий статус було надано паркам, які існували з дожовтневих часів, і паркам, створеним в 30-ті роки на місці пустирів і знищених цвинтарів. Так, в Одесі на місці Старого кладовища, першого в нашому місті, де поховано чимало визначних історичних постатей, було створено Парк культури і відпочинку імені Ілліча.

Сьогодні, коли незалежна демократична Україна у своєму духовному розвитку спирається на загальнолюдські моральні цінності, настав час переглянути функції одеських парків та зелених зон, створити сприятливі умови для їхньої діяльності, які відповідають сучасним міжнародним вимогам і нормам.

 

Виходячи з функцій, які можуть виконувати парки на території Одеси, їх можна поділити на чотири види:

-       парки культури та відпочинку;

-       меморіальні парки;

-       дендропарки;

-       лісопарки.

 

За визначенням, парки культури та відпочинку – це культурно-освітні підприємства, які надають послуги, у тому числі платні, що задовольняють потреби населення:

-       створюють умови для культурного відпочинку на свіжому повітрі;

-       пропонують розваги (атракціони, ігротеки тощо);

-       створюють умови для занять фізичної культури;

-       проводять лекції, концерти, творчі зустрічі, вистави, театралізовані видовища.

Меморіальні парки – це система споруд, окремих земельних ділянок, систем благоустрою та озеленіння, які мають історико-меморіальний зміст з особливим режимом використання. До комплексу можуть входити культові споруди, музейні споруди, окремі стели та монументи, окремі ділянки та зони благоустрою, спеціальні інженерні системи, інші об’єкти, які відповідають суті меморіального парку.

Основними завданнями меморіальних парків є:

-       вшанування окремих видатних особистостей, що були поховані на кладовищах, які знаходяться на територіях парків, та історичних подій, пов’язаних з ними;

-       популяризація історії міста Одеси;

-       проведення історико-краєзнавчих досліджень, пов’язаних з історією кладовищ, що знаходяться на території парків та з історією м. Одеси;

-       музеєфікація матеріальних здобутків, що збереглися до наших днів та пов’язані з історією кладовищ, які заходяться на територіях парків та історією м. Одеси

 

Основною спрямованою діяльністю меморіальних парків є культурно-просвітницька, музейна та релігійно-духовна діяльність в усіх формах, що не суперечать законодавству України.

Комерційна діяльність у меморіальному парку за межами його основних завдань не допускається.

Роботи із створення меморіальних парків фінансуються за рахунок:

-       коштів міської ради відповідно до щорічного бюджету м. Одеси,

-       коштів релігійних громад;

-       коштів громадських організацій.

 

Після створення меморіальних парків та прийому в експлуатацію згідно з чинним законодавством, меморіальні парки переходять у власність Одеської міської ради, за винятком культових споруд, побудованих за рахунок релігійних громад.

 

Дендропарки – створюються з метою збереження різноманітних видів дерев і чагарників та композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.

Лісопарки – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

 

Перспективи розвитку міських парків

Сьогодні серед існуючих в Одесі парків статусу „парки культури та відпочинку” відповідають КП „Центральний парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка”, КП „Парк культури та відпочинку імені Ленінського комсомолу”, КП „Парк культури та відпочинку „Дюківський сад”, КП „Парк культури та відпочинку ім. М. Горького”. Цей статус має залишитись за ними і в майбутньому.

Статус парка культури і відпочинку може бути наданий зеленій зоні, яка має умовну назву „Парк Перемоги”. Це обумовить її цілеспрямоване використання, сприятиме збереженню існуючих споруд (штучні ставки), розвитку території.

Статус меморіального парку має бути наданий КП „Парк Преображенський” (колишній парк імені Ілліча), який розташований на частині Старого кладовища. На цьому місці поховано чимало людей, що відіграли визначну роль в історії держави і міста Одеси і заслуговують на вдячну пам’ять нащадків.

Статус меморіального парку має отримати частина території зруйнованого у п’ятидесяті роки минулого сторіччя Другого єврейського кладовища, де поховані жертви погромів, політичних репресій, голодомору. До того ж рішенням Одеської міської ради ця територія надана Асоціації євреїв, колишніх в’язнів гетто і фашистських таборів для спорудження меморіального парка.

Статус меморіального парку має отримати територія Меморіалу героїчної оборони Одеси, побудованого у 1975 році на колишній військовій позиції 411-ї берегової батареї Одеської військово-морської бази. Сьогодні це місце, де відбуваються урочисті заходи, проводяться екскурсії і бесіди з молоддю, вшановується пам’ять загиблих патріотів.

Цей перелік не обмежує можливості створення інших парків на територіях, які належать міській громаді, зокрема: парк Перемоги, парк Лузанівка, Міський парк, парк Піонерський, парк Молодіжний, парк Аеропортовський, парк на Шкодовій горі.

 

Політика, стратегія і тактика розвитку міських парків

Головною умовою подальшого розвитку міських парків є те, що державні, громадські та приватні інтереси мають бути зосереджені на збереженні об’єктів історико-культурної та природної спадщини, захищені чинним законодавством України. Оскільки різні типи парків виконують різні функції та мають особливості у своєму розвитку, насамперед, слід визначити їхній статус.

Розвиток кожного з парків має відбуватися за індивідуальною програмою, її розроблення повинно здійснюватися паралельно з процедурою визначення статусу кожного з парків, з урахуванням його особливостей та майбутнього напрямку роботи.

 

Інноваційна політика

 

Досягнення необхідного рівня якості організації культурного дозвілля, надання якісних послуг населенню міста не можливе без врахування досягнень сучасної індустрії відпочинку. Тому при розробленні програми розвитку кожного з парків має бути використаний національний та світовий досвід.

 

Управління міськими парками та контроль за їхньою діяльністю

 

Управління міськими парками здійснюється виконавчими органами Одеської міської ради у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

 

Механізм реалізації концепції

 

Початковим етапом роботи з розвитку паркового господарства міста має стати:

-       остаточне визначення меж парків;

-       комплектація усієї необхідної документації;

-       інвентаризація матеріальних цінностей та зелених насаджень,

-       розроблення «Програми розвитку парків на території міста Одеси» з урахуванням задоволення соціальних потреб мешканців міста, впровадження механізмів громадського контролю за процесом розвитку парків» до 01.07.2007 р.;

-       оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під парками та скверами м. Одеси.

 

Відповідно до статусу, для кожного парку має бути розроблена довгострокова програма його розвитку, головними розділами якої на першому етапі повинні бути:

-       проведення конкурсу на краще архітектурно-ландшафтне рішення території;

-       визначення джерел фінансування реалізації проекта-переможця;

-       технічне переобладнання споруд та атракціонів, літніх концертних майданчиків тощо.

- прийняття плану основної діяльності (масові культурні, просвітницькі, спортивні та інші заходи, різні форми дозвілля).

 

Для парків культури та відпочинку:

-       створення правових умов передачі їх в управління;

-       створення комісії з розгляду пропозицій щодо передачі парків культури та відпочинку на утримання на конкурсній основі.

 

Для меморіальних парків:

-       проведення конкурсів на архітектурний проект кожного з парків;

-       визначення етапів будівництва споруд, пам’ятних знаків, парканів, тощо та джерел фінансування робіт;

-       створення програми культурно-просвітницької діяльності кожного з меморіальних парків.

  

Секретар ради                                                         О.А. Прокопенко