Статті‎ > ‎

№3428-V від 09.10.2008р. Про затвердження Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки. (Зі змінами)

№3428-V від 09.10.2008р.

Про затвердження Програми розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки. (Зі змінами)

Рішення

Одеської міської ради

№3428-V від 09.10.2008р.

Внесены изменения решением Одесского горсовета №4111-V от 09.04.2009

Внесены изменения решением Одесского горсовета №4121-V от 09.04.2009г.


Про затвердження Програми розвитку, збереження і

поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009-2013 роки.

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 7 Закону України «Про захист рослин», статті 6 Закону України «Про рослинний світ», п. 47, 77 Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 за №1147, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженних Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, з метою розвитку, збереження й поновлення зелених насаджень, а також покращання зовнішньої привабливості вулиць та місць загального громадського користування, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009 - 2013 роки (додається).

2. Зобов’язати виконавчі органи Одеської міської ради суворо дотримуватись норм чинного законодавства України з охорони та збереження зелених насаджень.

3. Визначити управління екологічної безпеки Одеської міської ради уповноваженим органом стосовно розвитку і контролю у сфері зеленого господарства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій; з житлово-комунального господарства та розвитку паливно-енергетичного комплексу.


Міський голова                              Е. Гурвіц

 

Додаток
до рішення
Одеської міської ради
від 09.10.2008р. №3428-V

 

Програма
розвитку, збереження і поновлення
зелених насаджень у м. Одесі на 2009 - 2013 роки

 

Зміст 

1. Загальні положення.
2. Проект паспорта програми.
3. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом.
4. Мета програми.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.
6. Строки та етапи виконання програми.
7. Перелік заходів і завдань програми.
8. Ресурсне забезпечення програми.
9. Контроль за ходом виконання програми.
10. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.

 

І. Загальні положення

1. Програма розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009 -2013 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог розпорядження міського голови від 08.02.2006р. № 73-01р «Про порядок розроблення, фінансування і моніторингу міських програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста Одеси», рішення Одеської міської ради від 15.06.2004р. № 2634-IV «Про паспорти бюджетних програм».
2. Необхідність розроблення програми викликана відсутністю концепції розвитку зелених зон міста; хаотичністю елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства, без врахування не тільки особливостей взаємовідносин між рослинами, але й можливого негативного впливу на стан здоров’я людей; великою кількістю аварійних дерев на вулицях міста що в свою чергу призводить до скарг від мешканців та аварійних ситуацій з травмуванням людей, тварин і майна.
3. Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини органів місцевого самоврядування, представників громадськості, фізичних та юридичних осіб стосовно рослинного світу у межах міста.
4. Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання зеленим зонам міста статусу, а також на покращання зовнішньої привабливості вулиць та місць загального громадського користування.
5. Змістом Програми є проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а саме:
- відновлення кадастру зелених насаджень;
- проведення інвентаризації зелених насаджень;
- проведення заходів, пов’язаних з озеленінням міста;
- відведення земельних ділянок для створення парків, скверів на території міста;
- приведення території та об’єктів природно-заповідного фонду в місті у відповідності з вимогами чинного законодавства;
- налагодження прогнозу розвитку шкідливих організмів та впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин;
- впровадження систем агротехнічних заходів з врахуванням особливостей видового складу рослин;
- активна робота з населенням у напрямку підвищення екологічної освіти;
- організація і проведення систематичних обстежень території м. Одеси на виявлення прихованої та явної зараженості зеленої зони регульованими шкідливими організмами, а також локалізація та ліквідація їх вогнищ.
6. Розроблена програма передбачає реалізацію комплексу заходів з розвитку, збереження й поновлення зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку населення та гостей міста
7. Дія програми передбачається протягом 2009-2013 років на території м. Одеси. Програма підготовлена управлінням екологічної безпеки Одеської міської ради.

 

ІІ. Проект паспорту програми

Паспорт бюджетної програми на 2009-2013 роки
1. 100203, 240600 Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного   

           (КФКВ)          комплексу Одеської міської ради
2. 100203 Комунальне підприємство «Міськзелентрест»
    (КФКВ) 
3. 100203, 240600 Програма розвитку, збереження і поновлення зелених насаджень у м. Одесі на 2009 – 2013 роки
           (КФКВ) 
4. Обсяг бюджетного призначення 258988,1 тис. грн., з бюджету м. Одеси, у тому числі:

- на 2009 рік обсяг бюджетного призначення – 42988,1 тис. грн., з бюджету м. Одеси;

- на 2010 рік обсяг бюджетного призначення – 46350,0 тис. грн., з бюджету м. Одеси;

- на 2011 рік обсяг бюджетного призначення – 52050,0 тис. грн., з бюджету м. Одеси;

- на 2012 рік обсяг бюджетного призначення – 58200,0 тис. грн., з бюджету м. Одеси;

- на 2013 рік обсяг бюджетного призначення – 59400,0 тис. грн., з бюджету м. Одеси.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбаченнях у бюджеті м. Одеси на відповідний рік за загальним та спеціальним фондами бюджету.
5. Законодавчі підстави для виконання бюджетної програми:

Назва

нормативного акта

Розділ,

стаття

В частині…

1.

Закон України «Про місцеве самоврядування в України»

ст. 26 Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

 

cт. 30 Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового,     торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

Пункт 22

частини 1

 

 

 

Підпункт 7 пункту а) частини 1 – організація озеленення, охорони зелених насаджень, створення місць відпочинку громадян

2.

Закон України «Про захист рослин»

ст. 7 Органи, що здійснюють державну політику у сфері захисту рослин

 

3.

Закон України «Про рослинний світ»

Повністю

 

4.

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

Повністю

 

5.

Закон України «Про карантин рослин»

Повністю

 

6.

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Повністю

 

7.

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України про затвердження Iнструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України від 24.12.2001 № 226

Повністю

 

8.

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України від 10.04.2006р.  № 105

Повністю

 

9.

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України від 22.11.2006 № 386

Повністю

 

10.

Рішення колегії державного комітету України з питань житлово-комунального господарства Про стан зелених насаджень міст та селищ України від 18.06.2003 № 25

Повністю

 

6. Мета бюджетної програми: охорона та збереження зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані, створення та формування високодекоративних, стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень.
7. Напрями діяльності:

- Використання безпечних засобів захисту рослин;
 Впровадження систем мінерального живлення рослин з використанням мікроелементів;-
 Санітарна обрізка та знесення аварійних дерев;-
 Корчування пеньків;-
 Посадка дерев на вулицях;-
 Реконструкція зеленої зони об’єктів загального користування;-
 Інвентаризація зелених насаджень та створення кадастру;-
 Поточне утримання зеленої зони м. Одеси.-
8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ

Найменування

1000

Поточні видатки

1310

Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)  - (заробітна плата працівників, канцелярське та господарське приладдя, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, придбання хімікатів та біопрепаратів для оброблення насаджень, придбання грунту, однолітніх озеленювльних насаджень,рослин, квітів для оформлення клумб, придбання сажанців для багаторічних насаджень, придбання спецодягу, поточний ремонт обладнання, інвентаря, машин та механізмів; технічне обслуговування обладнання, поточний ремонт транспортних засобів; витрати на утримання обслуговуючого транспорту, придбання паливно-мастильних матеріалів, догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, полив з поливальної машини, формова обрізка дерев, кущів, інших насаджень, прополка, рихлення тощо), установка огорожі, 

2000

Капітальні видатки

2410

Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) (придбання предметів, обладнання та предметів довгострокового користування (прилади, машини, механізми), придбання озеленювальних і декоративних насаджень)

 

9. Результативні показники, що характеризуються виконання бюджетної програми:

з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

Продукту

 

 

 

 

 

 

Площа зеленої зони, що потребує впорядкування

тис.кв.м.

 

 

 

4084,6

2

Ефективності

 

 

 

 

 

 

Збільшення кількості парків, скверів

 

 

шт.

 

 

 

 

 

31

3

Якості

 

 

 

 

 

 

Зменшення кількості заражених зелених насаджень

 

Покращання стану зелених насаджень міста

 

 

 

 

%

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

90

 

ІІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності
її розв’язання програмним методом

В сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини.
Зелені насадження міст – важлива складова частина міського господарства. Вони займають важливе місце в вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.
Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів в створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення міст, в формуванні культурного ландшафту сучасного міста.
Стан зеленої зони міста вже давно викликає занепокоєння. В історичній частині міста аварійно небезпечних дерев приблизно 25%, насадження тут потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок. Більша частина з них є небезпечною для будівель, автотранспорту, електромереж (В.Арнаутська, М.Арнаутська, Пушкінська, вул. Лейт. Шмідта і т.д. ).
Одеса розташована у зоні посушливого степу.
Клімат тут сухий з жарким літом, середньомісячна температура у липні 21 - 23°С, абсолютний максимум 41°С. Середня температура найхолоднішого місяця (січня) - 1,5 - 2,5°С нижче нуля, абсолютний мінімум -25°С. Тривалість вегетаційного періоду – 210-240 днів. Середня багаторічна кількість опадів – 350-400 мм за рік.
Урбанізація, з її багатофакторною дією на вуличні насадження, значно погіршує фізіологічний стан рослин. Про це свідчить постійне погіршення фітосанітарного стану деревно-чагарникових культур. Агротехнічні заходи, що проводяться нерегулярно (полив, обрізка, формування крони ін.), не достатні для підтримки біологічного потенціалу кожної рослини і зеленої зони в цілому.
Викиди шкідливих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел та автотранспорту, за даними лабораторії Гідрометцентру Чорного та Азовського морів склали 54,429 тис. т. за рік.
Крім того, фізіологічному ослабленню рослин, сприяє недотримання будівельних норм при благоустрої вулиць. Для нормального розвитку рослин пристовбурні кола повинні мати розмір 1,5 х 1,5 м. Існуючі пристовбурні кола зроблені ледь більше за діаметр стовбура.
Такий стан довкілля і агротехніки пояснює, чому рослини не виконують свої оздоровчі функції. І це пов’язано, перш за все, з тим, що загальна площа зеленої зони міста недостатня, а стан рослин є незадовільним.
Саме тому необхідні довгострокові комплексні заходи з підбору асортименту, оновлення існуючих насаджень, створення нових ландшафтних парків і скверів, зеленої зони житлових масивів з використанням стійких видів і форм деревних і чагарникових рослин.
На засіданні Президії Національної академії наук України підчас обговорення ролі біогеоценозів у мегаполісі, було підкреслено, що рекреаційний потенціал великих міст в Україні значно погіршився, причиною цьому став незадовільний стан існуючих зелених насаджень, відсутність єдиної концепції розвитку рослинно-ландшафтних груп. Крім того, окремі види рослин, такі як тополя канадська, які використовуються в озеленені, призвели до росту алергічних захворювань у мешканців нашого міста.
Наслідком цього є відсутність концепції розвитку зелених зон міста, хаотичність у зеленому будівництві, без врахування не тільки особливостей взаємовідносин між рослинами, але й можливого негативного впливу на стан здоров’я людей.
Зелені насадження формують ландшафти міста, є місцем повсякденного відпочинку населення, вони покращують природне середовище, є природними біофільтрами повітря, води і ґрунтів, акумулюють техногенні викиди.
Територія, зайнята зеленими насадженнями всіх видів, у межах міста складає 5,4 тис. га.
За функціональними ознаками міські зелені насадження діляться на три групи:
загального користування – зелені насадження, розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі жилих будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку.
Перелік об’єктів загального користування міста, що знаходяться на обслуговуванні в КП «Міськзелентрест», наведено в додатку № 2.
Перелік об’єктів та територій природно-заповідного фонду м. Одеси із зазначенням їх землевласників та (або) користувачів, наведено в додатку № 3.
обмеженого користування – насадження на територіях громадських і жилих будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші.
спеціального призначення – насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.
Зелені насадження спеціального призначення м. Одеси знаходяться на обслуговуванні в КП «Міськзелентрест».
Орієнтовна площа зелених насаджень загальноміського користування складає 1043,14 га.
Найважливіше значення у формуванні міського ландшафту, а також всієї системи озеленення має приморська прибережна паркова зона, протяжністю 30 км. Вона включає великі парки ім. Шевченка, Ювілейний, Лузанівський і озеленення ділянок біля пляжів, що створює комфортні мікрокліматичні умови. Ці зелені масиви у літні місяці під час приїзду сотень тисяч відпочиваючих виконують функції зелених насаджень загальнокурортного значення.
У кожному житловому районі міста є парки, сквери, бульвари. У зв’язку з відсутністю в межах міста вільних земель для будівництва відводилися цінні землі, сільськогосподарські угіддя. Внаслідок цього площі було відведено тільки під забудову, а парки в цих житлових районах запроектовані і створені не були.
Найсуттєвішим фактором, що обмежує збільшення ефективності зелених насаджень, є недостатня площа зелених насаджень загального користування порівняно з їх нормативним забезпеченням. При нормі зелених насаджень загального користування 12 м2 на одного міського жителя, згідно з ДБН 360-92**, фактично припадає 10 м2 .
З метою охорони і збереження зелених насаджень, створення бази даних для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об'єктів зеленого господарства необхідно провести інвентаризацію і паспортизацію територій зелених зон м. Одеси, у тому числі парків, скверів, з визначенням меж усіх територій і винесенням їх в натуру.
Останній раз повна інвентаризація зеленого фонду міста Одеси проводилась у 90-х роках.
Наказом Держаного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.01р №226 затверджена Iнструкцiя з iнвентаризацiї зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, метою якої є охорона та збереження зелених насаджень у містах та інших населених пунктах, їх утримання в здоровому й упорядкованому стані, створення бази даних для розробки програм будівництва, відновлення та експлуатації об’єктів зеленого господарства.
Повна технічна інвентаризація зелених насаджень передбачає:
- визначення загальної площі, зайнятої об’єктами зеленого господарства, у тому числі деревами, чагарниками, квітниками, газонами, стежками тощо;
- визначення кiлькостi дерев та чагарників за типами насаджень, видами рослин, віком, діаметром дерев та станом їхнього утримання;
- визначення вартості об’єкта загалом та його окремих ділянок;
- вчасне внесення змiн, якi вiдбулися в зелених насадженнях, у креслення, технiчнi паспорти.
У результатi проведення технічної iнвентаризацiї на кожний об’єкт зеленого господарства повинні складатися такі документи:
- iнвентаризацiйний план;
- робочий щоденник облiку зелених насаджень;
- технічний паспорт об’єкта.

 

ІV. Мета програми

Мета Програми в створенні системи зелених насаджень сучасного міста сприятливих для життєдіяльності людини шляхом поновлення зелених насаджень м. Одеси, розробкою планів реконструкції і концепції розвитку зеленої зони.
Першочерговими цілями в цьому напрямку є:
- моніторинг зеленої зони міста та комплексна оцінка фактичного і прогнозованого стану насаджень;
- розробка стратегії реконструкції і оптимізації рослинних угруповань з врахуванням історико-архітектурних особливостей і санітарно-екологічних умов міста;
- опрацювання технології поліпшення фітосанітарного і фізіологічного стану рослин зеленої зони міста;
- розробка концепції розвитку, збереження і відновлення історичних парків міста;
- визначення балансоутримувачів об’єктів благоустрою зеленого господарства державної та комунальної власності;
- підбір для озеленення асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів;
- створення проекту реконструкції зелених насаджень м. Одеси;
- відпрацювання агрозасобів, що забезпечать нормальний ріст, розвиток і функціонування зелених насаджень у різних екологічних умовах;
- створення нових зелених зон у місті (додаток № 1).
Вирішення цих завдань покращить екологічну ситуацію у місті.

 

V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

1. Програма виконуватиметься шляхом:
- проведення ландшафтної реконструкції існуючих насаджень у паркових зонах,
- побудови високохудожніх паркових композицій,
- розкриття візyальних зв’язків на морські далі,
- розробки вертикальних акцентів, що підкреслять рельєф прибережних схилів;
- озеленення вільних територій;
- підбору видів за часом цвітіння та за кольоровою гамою;

- здійснення пересадки зелених насаджень, при наявності технічної можливості (хвойних діаметром до 18 см, листяних діаметром до 16 см), які підлягають видаленню на вільні території призначені під або на яких можливо озеленення. (Доповнено)
Насадження обмеженого користування дуже неоднорідні як за своїм складом і розміщенням, так і за декоративно – художніми та естетичними якостями. В багатьох житлових масивах є малодекоративні випадкові посадки дерев та кущів. Генпланом передбачено проведення ландшафтної реконструкції всіх малоцінних насаджень.
Важливі санітарно-гігієнічні і захисні функції виконують насадження на територіях промислових підприємств і комунально-складських зон.
Значне місце займають насадження на вулицях, внутрішньоквартальних проїздах, майданах. У системі озеленення міста вони виконують не тільки санітарно-гігієнічні функції, але в той же час є місцем тимчасового відпочинку населення.
Санітарно-захисні насадження за межами територій промислових підприємств у місті майже відсутні. Є захисні смуги вздовж залізниць, автошляхів і південного комплексу біологічної очистки. На території міста створено лісовий масив „Аеропорт” і до міських територій прилягає лісове урочище „Лузанівський ліс” (Крижанівка). Вони використовуються населенням як місце відпочинку, незважаючи на те, що ці масиви не впорядковані.
Наведена характеристика дозволяє стверджувати, що основними недоліками існуючої системи зелених насаджень є:
- нерівномірність розподілу і мала забезпеченість зеленими насадженнями загального користування;
- наявність насаджень, що потребують проведення ландшафтної реконструкції;
- недостатня кількість санітарно-захисних насаджень.
При подальшому архітектурно-ландшафтному проектуванні і розбудові міста слід враховувати деякі особливості об’єкта проектування:
- тісний зв’язок громадських центрів з природним середовищем. Як ні який інший вид міських громадських центрів, вони обумовлені ландшафтом морського узбережжя – його рельєфом, геологією, рослинністю, окресленням берегової лінії, орієнтацією на морську панораму;
- двобічна орієнтація: на море і на місто. Прибережна зона розташована на межі двох середовищ – суші і моря. Тому вона повинна мати двобічний зручний доступ як з боку моря, так і з боку міської забудови;
- морський простір став символом Одеси, тому особливо важливим є формування морського фасаду міста, в якому громадські центри звернені до моря, здатні і повинні мати домінантне композиційне значення.
Переходячи до конкретної планувальної реалізації принципу композиційного ранжирування, слід перш за все звернути увагу на особливості геоморфології одеського узбережжя. Необхідно „закріпити” геометрію берегової лінії композиційними акцентами – найбільш значущими громадськими центрами, парками, скверами та бульварами.

 

VI. Строки та етапи виконання програми

1. Інформаційно-просвітницька діяльність:
1.1. Налагодження прогноз розвитку шкідливих організмів та впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників в зелених зонах міста (виконавці: КП «Міськзелентрест», Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, Державна інспекція з карантину рослин по Одеській області, Ботанічний сад ОНУ ім. І.І. Мечнікова, Одеський державний аграрний університет);

Термін виконання: 2009 – 2013 роки

1.2. Впровадження системи агротехнічних заходів з врахуванням особливостей видового складу рослин в ценозах (система заходів догляду за рослинами, система мінерального живлення рослин, використання мікроелементів), які сприяють подовженню життя рослин і формуванню відповідної архітектоніки, що важливо для проектування ландшафтних композицій (виконавці: КП «Міськзелентрест», Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, Ботанічний сад ОНУ ім. І.І. Мечнікова, Одеський державний аграрний університет);

Термін виконання: 2009 – 2013 роки

1.3. Проведення фаховими вищими навчальними закладами семінарів з підвищення екологічної освіти населення (виконавці: Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, ОНУ ім. І.І. Мечнікова, Одеський державний екологічний університет);

Термін виконання: 2010, 2012 роки

1.4. Організація публікацій у засобах масової інформації регіональної і місцевої сфери тематичних публікацій відносно природно-заповідних об’єктів та історичних парків міста, плани їх подальшого розвитку (виконавці: Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, ОНУ ім. І.І. Мечнікова, Управління інформації Одеської міської ради, КП «Міськзелентрест»);

Термін виконання: 2009 рік

1.5. Забезпечення розробки тематичних програм сучасного розвитку ландшафтів і з подальшим їх втіленням і використанням для туристичної і рекреаційної діяльності (виконавці: КП «Міськзелентрест», Управління молодіжної політики, сім’ї та туризму Одеської міської ради, департамент рекреаційного комплексу та туризму Одеської міської ради);

Термін виконання: 2009 – 2010 роки

1.6. Організація телевізійних програм присвячених природно-заповідним територіям Одеси (виконавці: КП «Міськзелентрест», Управління екологічної безпеки Одеської міської ради);

Термін виконання: 2009 – 2013 роки

1.7. Підготовка до друку і видання довідникових посібників, буклетів, відеоматеріалів, інших інформаційно-рекламних видань про природно-заповідні об’єкти, пам’ятки природи, екскурсійні маршрути ін. (виконавці: Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, Ботанічний сад ОНУ ім. І.І. Мечнікова, Управління молодіжної політики, сім’ї та туризму КП «Міськзелентрест»);

Термін виконання: 2009, 2013 роки

1.8. Створення в навчальних закладах регіональних центрів екологічного виховання дітей та молоді (виконавці: Управління освіти, Ботанічний сад ОНУ ім. І.І. Мечнікова, Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, громадські організації);

Термін виконання: 2009 – 2010 роки

2. Науково-виробнича діяльність:
2.1. Використання в озелененні асортименту рослин з переважанням стійких до шкідливих організмів та умов існування видів з урахуванням стану навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження, проведення вертикального озеленення малих архітектурних форм (виконавці: КП «Міськзелентрест», Ботанічний сад ОНУ ім. І.І. Мечнікова);

Термін виконання: 2009 – 2013 роки

2.2. Проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, корчування пеньків, озеленення вулиць міста, реконструкція зеленої зони об’єктів, поточне утримання зеленої зони м. Одеси (виконавці: КП «Міськзелентрест»);

Термін виконання: 2009 – 2013 роки

2.3. Відновлення кадастру вікових дерев – пам’ятків природи і розробка заходів з підтримки їх відповідного фітосанітарного і фізіологічного стану (виконавці: Управління екологічної безпеки Одеської міської ради, Ботанічний сад і кафедра ботаніки ОНУ ім. І.І. Мечнікова, Одеський державний аграрний університет, Одеський державний екологічний університет, КП «Міськзелентрест», землевласники);

Термін виконання: 2010 – 2012 роки

2.4. Розробка і впровадження заходів зі збереження і відновлення зелених насаджень історичних територій міста (виконавці: КП «Міськзелентрест», Одеський державний аграрний університет, ОНУ ім. І.І. Мечнікова);

Термін виконання: 2009 – 2011 роки

2.5. Встановлення меж парків і скверів міста, створення «Зеленої карти міста» (виконавці: Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, Управління екологічної безпеки Одеської міської ради);

Термін виконання: 2009 – 2010 роки

2.6. Розробка проектів з організації території парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та ботанічних пам’яток природи, встановлення їх меж в натурі (виконавці: Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради, ПІ "Міськкомунпроект", землевласники та (або) користувачі територій та (або) об’єктів);

Термін виконання: 2009 – 2010 роки

2.7. Здійснення контролю при розробці проектної документації на будівництво нових об'єктів, реконструкцію або капітальний ремонт споруд і будівель за озелененням територій відповідно до вимог чинного законодавства України (виконавці управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, управління екологічної безпеки Одеської міської ради, інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради);

Термін виконання: 2009 – 2013 роки

2.8. Нагляд та контроль сплати компенсаційної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню під час проведення будівельних робіт (виконавці КП «Міськзелентрест», управління екологічної безпеки Одеської міської ради, інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради).

Термін виконання: 2009 – 2013 роки

2.9. Здійснення контролю за створенням нових парків, скверів відповідно до будівельних норм під час будівництва (виконавці: управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, управління екологічної безпеки Одеської міської ради)

Термін виконання: 2009 – 2013 роки

2.10. Здійснення контролю відповідності фактичного проведеним роботам з озеленення, під час прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. (виконавці: інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради)

Термін виконання : 2009 – 2013 роки

 

VII. Перелік заходів і завдань програми

 

VIIІ. Ресурсне забезпечення програми

Загальний обсяг ресурсного забезпечення програми становлять 260013,0 тис. грн., у тому числі:

 

Рік

Разом,

тис. грн.

В тому числі:

Бюджет міста,

тис. грн.

Інші джерела,

тис. грн.

2009

43063.0

42988,1

74,9

2010

46650,0

46350,0

300,0

2011

52350,0

52050,0

300,0

2012

58300,0

58200,0

100,0

2013

59650,0

59400,0

250,0

 

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбаченнях у бюджеті м. Одеси на відповідний рік за загальним та спеціальним фондами бюджету.

 

ІХ. Контроль за виконанням Програми

Поточне управління, контроль за виконанням Програми здійснює управління екологічної безпеки Одеської міської ради та постійна комісія з екології та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради.

 

Х. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Розробка і впровадження концепції ландшафтно-архітектурних комплексів при створенні нових парків і скверів, озелененні житлових і промислових масивів надасть змогу відновити естетично-виховні функції зеленої зони і надасть місту неповторне обличчя курортно-рекреаційної зони.
Системний підхід до розвитку насаджень міста надасть можливість створити концепцію розвитку зеленої зони Одеси, а її впровадження у зелене будівництво сприятиме покращанню екологічних умов довкілля. Складання кадастру зелених насаджень міста і оцінка їх стану дасть можливість скласти плани реконструкції парків і скверів з використанням рослин, стійких до екологічних та природних умов Одеси.

 

Додаток № 1
до Програми розвитку,
збереження і поновлення
зелених насаджень у м. Одесі
на 2009 – 2013 роки

 

Перелік територій під розбивку нових скверів, зелених зон та
реконструкція існуючих.

 

Київський район
1. Проспект Маршала Жукова, 2-4 («Експострой»);
2. Проспект Маршала Жукова, 10/3 (ЗОШ № 82);
3. Проспект Маршала Жукова, кут проспекту Ак. Глушка;
4. Проспект Маршала Жукова, кут вул. Левітана («Шкільний»);
5. Проспект Маршала Жукова, («Поляна»);
6. Вул. Ак. Корольова, 28 і сторона стоянки;
7. Вул. Ак. Корольова 53-53/1 (біля футбольного поля);
8. Вул. Ак. Вільямса, 68 (біля більярдної);
9. Вул. Левітана, вул. Ак. Корольова, проспект Ак. Глушка, вул. Ільфа і Петрова (при реконструкції кварталу);
10. Нижня та верхня тераси берегових схилів у районі 13-ої ст. В.Фонтану (вул. Львівська, вул. Гаршина);
11. 3-я ст. Люстдорфської дороги, створення скверу «Пам’яті жертв Холокосту» (район меморіальних пам’ятників жертвам фашизму);
12. Люстдорфська дорога, 56 (біля дитячого майданчика);
13. 6-а ст. Фонтанської дороги – розширення скверу (у разі передачі території інституту сухопутних військ);
14. Створення зеленої зони в кварталі: вул. Тополина, вул. Корольова, вул. 13 Лінія трамваю, Люстдорфська дорога.

Малиновський район
1. Вул. Самарська кут вул. Клинової;
2. Вул. Нескучна, кут вул. Обнорського ( район ЗОШ № 130);
3. Вул. Стовпова кут Дальницьке шосе (район АЗС «ТНК»);
4. Вул. Бугаївська – вул. Грушевського (район АЗС «Лукойл», «Липецька балка»);
5. Ленінградське шосе (район Єврейського кладовища);
6. Вул. Дальницька кут вул. В. Стуса;
7. Озеленення вздовж вул. Грушевського (від путєпроводу до виїзду з міста), створення скверу в житловому комплексі на вул. Проценка, 50 у рамках проекту забудови кварталів;
8. Озеленення парної сторони вул. Балківської (від вул. Заньковецької до вул. Грушевського).

Приморській район
1. Озеленення схилів між парком «Юність» та яхт-клубом (район 8 ст. В. Фонтану);
2. Вул. Сонячна кут пров Світлого;
3. Вул. Сонячна кут вул. Тіністої;
4. Провулок Світлий, 2а;
5. пров. Пироговський, 6;
6. Вул. Новоберегова.

Суворовський район
1. Вул. Заболотного, 4 ріг вул. Затонського, 5;
2. 1-а Сортувальна;
3. 7-ма Пересипська, 46, 48, 50 (вул. Жевахова гора, 50-54);
4. пл. Мічуріна (біля школи № 41);
5. Проспект Добровольського, кут вул. Бочарова;
6. Проспект Добровольського, 86;
7. Озеленення схилів та створення парку на Жеваховій горі;
8. Озеленення вул. Тихої (з урахуванням збереження території для прокладки транспортної магістралі);
9. Реконструкція зеленої зони парку «Молодіжного».

 

Додаток № 2
до Програми розвитку,
збереження і поновлення
зелених насаджень у м. Одесі
на 2009 – 2013 роки

 

ПЕРЕЛІК
об’єктів загального користування,
що знаходяться на обслуговуванні в КП «Міськзелентрест»
 

Малиновський район

з/п

Найменування об'єкта

Адреса (м. Одеса)

1.

ПКтВ ім. Горького

Вул. Варненська ріг

вул. Генерала Петрова

2.

Бульвар Іцхака Рабіна

Від вул. Академіка Філатова до

вул. 25-ї Чапаєвської дивізії

3.

Площа Незалежності

Площа Незалежності

4.

Сквер ім. Мізікевича

Вул. Степова ріг вул. Болгарської

5.

Сквер ім. 25-ї Чапаєвської дивізії на розі вул. Космонавтів

Сквер ім. 25-ї Чапаєвської дивізії ріг вул. Космонавтів

6.

Зелена зона на 1 ст. Люстдорфської дороги

Ріг вул. Малиновського та Люстдорфської дороги

7.

Сквер Олексіївський

Вул. Заньковецької ріг                         вул. Ген. Цвєтаєва

8.

Лісопарк

Вул. Центрально-Аеропортівська

9.

Вул. 25-ї Чапаєвської дивізії ріг вул. Варненської

Вул. 25-ї Чапаєвської дивізії ріг вул. Варненської

10.

Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради

Вул. Ген. Петрова, 22

11.

Іванівський шляхопровід

Овідіопольська дорога ріг вул. Щорса

12.

Сквер на вул. Щорса

Вул. Гастело ріг вул. Щорса

13.

ПКтВ Преображенський

Вул. Старопортофранківська -                вул. Новощіпний ряд

14.

Сквер Прохоровський                    (ім. Хворостіна)

Вул. Старопортофранківська (між вул. Б. Хмельницького та вул. Разумовською)

15.

Сквер Серединний

Вул. Разумовська ріг вул. Середньої

16.

Схили автовокзалу

Вул. Балківська на перехресті з               вул. Грушевського

17.

2-га Застава

Вул. Іванова - вул. Стовпова, вул. В. Стуса

18.

Сквер „Грушевського”

Вул. Грушевського ріг вул. Хімічної

19.

Чумка, Червоний хрест

Вул. Водопровідна

20.

Сквер Михайлівський (Полярників)

Вул. Михайлівська ріг вул. Бабеля

21.

Зелена зона вздовж парку              ім. Ленінського комсомолу

Вул. Мельницька

22.

Зелена зона вздовж парку               ім. Ленінського комсомолу

Вул. В. Стуса

23.

Овідіопольська дорога (розв’язка)

Овідіопольська дорога

24.

Артпарк

Люстдорфська дорога ріг вул. Артилерійської

25.

Сквер ім. 69-го авіаполку

Фонтанська дорога, 5 ст. Великого Фонтану

26.

Зелена зона вздовж підприємств на вул. 25 Чапаєвської дивізії

Від вул. Варненської до вул. Космонавтів

27.

Зелена зона вздовж жилих будинків на вул. 25 Чапаєвської дивізії

Від вул. Космонавтів до дитячого майданчика

28.

Зелена зона на вул. Гайдара

Від вул. 25 Чапаєвської дивізії до вул. Малиновського – 1-ша рабатка

29.

Зелена зона на вул. Малиновського

Від. вул. Космонавтів до будинку № 71 – 1-ша рабатка

30.

Зелена зона на розі вул. Щорса та вул. Радісної вздовж інституту "Темп"

Площа Незалежності

31.

Зелена зона на вул. Радісна

Від площі Незалежності до                 вул. Генерала Петрова

32.

Зелена зона на вул. Космонавтів

Від вул. Терешкової до вул. Генерала Петрова

33.

Зелена зона на вул. Генерала Петрова

Від вул. Космонавтів до вул. Гайдара

34

Сквер Дмитрія Ульянова

В межах вулиць Качалова, Полтавської, Профспілкової

35.

Зелена зона вздовж Овідіопольської дороги

Від Іванівського шляхопроводу до мосту Овідіопольської розв’язки

36.

Зелена зона вздовж Овідіопольської дороги

Від будинку №2 Овідіопольскої дороги до вул. Гаркавого

37.

Зелена зона вздовж вул. В. Стуса

Від вул. Мельницької до вул. Строганова

38.

Зелена зона вздовж                       вул. Мельницької

Від вул. Аккордної до вул. В. Стуса вздовж промислових підприємств

39.

Зелена зона вздовж вул. Авіаційної

Від ул. Косовського до вул. Івана та Юрія Липи

40.

Зелена зона вздовж вул. Краснова

Від Артпарку до Адміральського проспекту

41.

Зелена зона

Ріг вул. Балківської та вул. Желябова

42.

Зелена зона біля іподрому

4 ст. Великого Фонтану

43.

Зелена зона на схилах гори "Чумки"

Провулок Високий

44.

Зелена зона вздовж вул. Водопровідна

Від провулка Високого до залізниці

45.

Сквер біля пам’ятника Б. Хмельницькому

Вул. Б.Хмельницького

46.

Зелена зона вздовж Ленінградського шосе

Від вул. Грушевського до Клевірного мосту

47.

Зелена зона вздовж вул. Грушевського

Від вул. Пестеля до вул. Хімічної

48.

Зелена зона вздовж вул. Балківська

Від автовокзалу до вул. Мельницької

49.

Зелена зона на вул. Стовпова

Від вул. Дальницької до 1-го залізничного переїзду

50.

Зелена зона вздовж Дальницького шосе та Тираспольського шосе

Від залізнично переїзду 1-ша Застава до Об’їзної дороги „2-а Стовпа"

51.

Зелена зона вздовж вул. Просьолочна

Від вул. Житомирської до Тираспольського шосе

52.

Зелена зона вздовж вул. Косовської

Від вул. Чернишевського, 1 до заводу „Краян”

53

Сквер

Вул. Посьолкова ріг вул. Літакової (біля школи № 21)

54

Сквер

Вул. Волоколамська ріг вул. Клинова ріг вул. Самарської

55

Сквер

Вул. Генерала Петрова, 34 (біля школи № 53)

 

Суворовський район

1.

Сквер ім. Старостіна

Вул. Рачкова на розі вул. Воробйова

2.

Сквер Червоний

Вул. Чорноморського козацтва, 93

3.

Сквер ім. Плохого

Вул. Чорноморського козацтва ріг Балтської дороги

4.

Сквер біля кінотеатру                     ім. Старостіна

Вул. Воробйова ріг вул. Краснослобідської

5.

Сквер „Грушевського”

Вул. Грушевського ріг вул. С. Ядова

6.

Лісопарк на Шкодовій горі

Вул. Шкодова гора

7.

Сквер біля тарного заводу

Вул. Отамана Головатого ріг Балтської дороги

8.

Сквер на вул. Отамана Головатого

Вул. Отамана Головатого (вздовж школи № 11)

9.

Сквер біля глухого мосту

Вул. Балківська

10.

Сквер біля школи -                 інтернату № 1

Вул. Островського, 2

11.

Зелена зона вздовж буферних ставків

Вул. Балківська

12.

Сквер на вул. Лиманній

Миколаївська дорога ріг вул. Лиманної

13.

Сквер «Зоряний»

Проспект Добровольського, 82

14.

Бульвар Кримський

Бульвар Кримський

15.

Парк «Молодіжний»

Вул. Ген. Бочарова, 29

16.

Сквер біля Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради

Проспект Добровольського, 104

17.

Зелена зона на схилах на Миколаївській дорозі

Від дитячого табору „Молода гвардія” до Південної дороги

18.

Зелена зона вздовж Миколаївської дороги

Миколаївська дорога

19.

Зелена зона вздовж проспекту Добровольського

Від дитячого табору "Молода гвардія" до вул. Паустовського

20.

Зелена зона вздовж дороги Південної

Від Миколаївської дороги до Крижанівки

21.

Зелена зона вздовж Дніпропетровської дороги

Від вул. Паустовського до Південної дороги

22.

Зелена зона вздовж  вул. Марсельської

Від Дніпропетровської дороги до вул. Ж.Кюрі

23.

Зелена зона вздовж вул. Паустовського

Від пр.Добровольського до вул. Ж.Кюрі

24.

Зелена зона вздовж вул. Генерала Бочарова

Від Дніпропетровської дороги до  вул.Ж.Кюрі

25.

Зелена зона вздовж вул. Ак. Заболотного

Від Дніпропетровської дороги до проспекту Добровольського

26.

Зелена зона вздовж вул. Затонского

Від Дніпропетровської дороги до проспекту Добровольського

27.

Зелена зона вздовж вул. Чорноморського козацтва

Вул. Чорноморського козацтва

28.

Зелена зона вздовж вул. Отамана Головатого

Вул. Отамана Головатого

29.

Зелена зона вздовж                       вул. Павла Кравцова

Від вул. Отамана Головатого до вул. Чорноморського козацтва

30.

Зелена зона вздовж                       вул. Академіка Воробйова

Від вул. Грушевського до вул. Слобідської

31.

Зелена зона вздовж                       вул. Грушевського

Від вул. Ак. Воробйова до вул. С. Ядова

32.

Зелена зона вздовж                       вул. С. Ядова

Від вул. Ак. Воробйова до вул. Шилова

33

Сквер

Вул. Генерала Бочарова, 31 (між домами № 43-47 на вул. Генерала Бочарова)

34

Сквер

Десантний бульвар (біля школи № 14)

 

Київський район

1.

Сквер на 7-й ст. Великого Фонтану

Фонтанська дорога ріг вул. Чубаївської

3.

Сквер на 9-й ст. Великого Фонтану

Будинок відпочинку «Червоні зорі» ріг Фонтанської дороги

4.

11 ст. Великого Фонтану (біля зупинки)

Фонтанська дорога на розі Ванного провулка

5.

9 ст. Великого Фонтану (біля зупинки)

Фонтанська дорога, 36-50

6.

Сквер на 12-й ст. Великого Фонтану

Фонтанська дорога, 76-88

7.

Сквер Золотий берег

16 ст. Великого Фонтану

8.

Зелена зона вздовж Люстдорфської дороги (Розподільна смуга)

Від площі Толбухіна до 3-ї ст. Люстдорфської дороги

9.

16 ст. Великого Фонтану

Вул. Макаренка, 20, 26-27, Дубова роща

10.

Площа Толбухіна

Площа Толбухіна

11.

Сквер біля кінотеатру «Промінь»

Вул. Левітана на розі

вул. Корольова

12.

Площа ім. Дерев’янка

Площа ім. Дерев’янка

13.

7 ст. Люстдорфської дороги

Коло 7-ї ст. Люстдорфської дороги

14.

Проспект Академіка Глушка

Від 7-ї ст. Люстдорфської дороги до бульвару Маршала Жукова (середня частина зеленої зони)

15.

Сквер на вул. Ак. Вільямса

Вул. Ільфа і Петрова, 27-35

16.

Коло вул. Архітекторської

Кільце тролейбусів №№ 7, 11

17.

411 батарея

Вул. Дача Ковалевського

18.

Сквер біля кінотеатру «Вимпел»

Адміральський проспект, 31

19.

Київська районна адміністрація Одеської міської ради

Вул. Корольова, 9

20.

Проспект Адміральський

Від 1-ї ст. Люстдорфської дороги до 5-ї ст. В. Фонтану

21.

Від дому № 5 на проспекті Академіка Глушка (середня частина зеленої зони)

Проспект Маршала Жукова

22.

Сквер на 6-й ст. Великого Фонтану

Вул. Бригадна ріг Фонтанської дороги

23.

Зелена зона вздовж проспекту  Ак. Глушка

Від вул. Ільфа та Петрова до проспекту Маршала Жукова

24.

Зелена зона вздовж вул. Ак. Корольова

Від вул. Левітана до вул. Тополева (приватні будинки).

25.

Зелена зона вздовж проспекту М. Жукова

Від „Південьтрансу" до АЗС "Лукойл",

26.

Зелена зона вздовж проспекту М.Жукова

Від АЗС "Лукойл" до лінії 13-го трамваю

27.

Зелена зона на проспекті М. Жукова, 14в

Проспект М. Жукова, 14в (бювет)

28.

Зелена зона вздовж проспекту М. Жукова

Від вул. Левітана до проспекту М. Жукова, 30

29.

Зелена зона на проспекті М. Жукова

Ріг вул. М. Жукова та вул. 25-ї Чапаєвської дивізії

30.

Зелена зона на вул. Ак. Корольова № 1,1а

Вул. Ак. Корольова № 1,1а

31.

Зелена зона на проспекті М. Жукова (коло трамваю 13 маршруту)

Проспект М. Жукова

32.

Зелена зона вздовж проспекту М. Жукова

Проспект М. Жукова № 47/1,47/2,65

33.

Зелена зона вздовж Люстдорфської дороги (1-ша рабатка)

Від 5-ї ст. Люстдорфської дороги до вул. Дмитрія Донського

34.

Зелена зона на Люстдорфській дорозі              

 Люстдорфська дорога № 88а, 88б

35.

Зелена зона вздовж вул. 25 Чапаєвської дивізії

Від проспекту М. Жукова до вул. Варненської

36.

Зелена зона вздовж Фонтанської дороги

Від Фонтанської дороги № 153 до вул. Львівської

37.

Зелена зона вздовж провулку Безіменного (1-ша рабатка)

Від провулку Безіменний до 4-ї ст. Люстдорфської дороги

38.

Зелена зона на вул. Ак. Корольова

Ріг вул. Ак. Корольова вул. 25-ї Чапаєвської дивізії

39.

Зелена зона вздовж вул. 25-ї Чапаєвської дивізії

Від проспекту М. Жукова до вул. Ак. Корольова

40.

Сквер

Проспект Академіка Глушко № 24-38

41.

Сквер

Вул. Академіка Корольова, 27-33

42.

Сквер

Вул. Валентини Терешкової ріг Люстдорфської дороги

 

Приморський район

1.

Куликове поле

Куликове поле

2.

Сквер ім. Чижикова (великий)

Італійський бульвар, 4

3.

Сквер ім. Чижикова (малий)

Італійський бульвар, 6

4.

Сквер Старосінної площі

Вул. Водопровідна ріг вул. Старосінної

5.

Сквер ОКУ

Вул. Лейтенанта Шмідта ріг вул. Пантелеймонівської

6.

Сквер ім. Пушкіна

Вул. Пантелеймонівська, 17-23

7.

Нагорний бульвар

Нагорний бульвар (від провулка Цегельного)

8.

4 ст. Великого Фонтану

Вул. Сегедська ріг Фонтанської дороги

9.

Ботугольник

Вул. Канатна ріг проспекта Гагаріна

10.

Сквер на проспекті Шевченка

Проспект Шевченка, 29

11.

Сквер біля Приморської прокуратури

Вул. Черняховського, 6

12.

Площа ім. Десятого квітня

Площа ім. Десятого квітня

13.

Сквер біля облдержадміністрації

Проспект Шевченка, 4

14.

Парк 8-ї ст. Великого Фонтану

Вул. Літературна, 1

15.

Бульвар Генуезький

Бульвар Генуезький

16.

Парк Піонерський

Вул. Приморська

17.

Сквер біля Палацу Піонерів

Приморський бульвар, 1

18.

Сквер на Військовому узвозі

Військовий узвіз

19.

Сквер ім. Малиновського

Вул. Преображенська на розі

вул. Некрасова

20.

Бульвар Приморський

Бульвар Приморський

21.

Пам’ятник Катерині

Вул. Катерининська, 1

22.

Сквер на Театральній площі

Вул. Ланжеронівська на розі

вул. Пушкінської

23.

Сквер Пале-Рояль

Вул. Ланжеронівська, 8

24.

Квадрати Оперного

Вул. Ланжеронівська на розі

вул. Рішельєвської

25.

Думська площа

Вул. Пушкінська

26.

Сквер на узвозі вул.  Дерибасівської

Вул. Дерибасівська, 1

27.

Сквер на Польському узвозі (сквер біля пам’ятника Потьомкінцям)

Польський узвіз

28.

Сквер Старобазарний

Вул. Базарна на розі Олександрівського проспекту

29.

Проспект Олександрівський

Проспект Олександрівський (від  вул. Буніна до вул. Успенської)

30.

Подвір’я виконавчого комітету

Думська площа, 1

31.

Сквер Лідерсівський

Кільце тролейбусів №№ 2, 3

32.

Сквер ім. Мечникова-1

Вул. Ольгіївська на розі

вул. Старопортофранківської

33.

Сквер ім. Мечникова-2

Вул. Старопортофранківська ріг вул. Мечникова

34.

Сквер ім. Льва Толстого

Площа Льва Толстого

35.

Сквер ім. Орджонікідзе

Вул. Разумовська ріг

 вул. Старопортофранківської

36.

Сквер на вул. Старопортофранківській, 22

Вул. Старопортофранківська, 22

37.

Сквер на Соборній площі

Вул. Преображенська ріг вул. Садової

38.

Сквер на вул. Буніна

Вул. Буніна (біля кінотеатру «Одеса»)

39.

Пересипська розв’язка

Вул. Балківська (коло трамваю №30)

40.

Сквер на                                        вул. Старопортофранківській, 16

Вул. Старопортофранківська, 16

41.

Сквер Трикутний

Вул. Тираспольська ріг вул. Успенської

42.

Сквер на ул. Градоначальницькій, 41

Вул. Градоначальницька, 41

43.

Сквер біля ПКтВ «Дюківський сад»

Вул. Балківська - узвіз Степана Олійника

44.

Сквер Тираспольський

Вул. Тираспольська –

вул. Старопортофранківська

45.

Коло на вул. Тираспольській

Вул. Тираспольська –

вул. Преображенська

46.

З’їзди автовокзалу

вул. Балківська

47.

Бульвар «Мистецтв»

Бульвар «Мистецтв»

48.

Сквер вздовж узвозу Кніпович

Узвіз Кніпович ріг вул. Балківської

49.

Балківські схили

Вул. Балківська

50.

Херсонський узвіз

Вул. Балківська ріг вул. Пастера

51.

Зелена зона вздовж ПКтВ «Дюківський сад»

Вул. Балківська

52.

Сквер на 8-ій ст. Великого Фонтану

Фонтанська дорога ріг вул. Каманіна

53.

Сквер на 10-ій ст. Великого Фонтану

Ванний провулок, 3

54.

Бульвар 9-10-х ст. Великого Фонтану

Фонтанська дорога

55.

Сквер на вул. Павла Шклярука

Фонтанська дорога, 95

56.

Парк Космонавтів

Фонтанська дорога на розі проспекта Гагаріна

57.

Зелена зона на схилах у парку ім Т.Г. Шевченка

Вул. Маразліївська

58.

Зелена зона вздовж вул. Чорноморської

Від вул. Чорноморська, 14 до парку ім. Т.Г. Шевченка

59.

Зелена зона на схилах автовокзалу

Від вул. Грушевського до                           вул. Ленінградської

60.

Зелена зона вздовж вул. Грушевського

Від вул. Грушевського будинку № 54 до залізничної колії

61.

Зелена зона у провулку Дунаєва

Від провулку Дунаєва до схилів

62.

Зелена зона вздовж вул. Генуезької, у т.ч. сквер у пам’ятника Посмітному

Від вул. Сонячної до трамвайного кола 5-го трамваю

63.

Зелена зона на схилах Теплових мереж (Херсонський сквер)

На розі вул. Балківська та вул. Пастера

64.

Зелена зона на Гагаринському плато біля Армянської церкви

Гагаринське плато

65.

Зелена зона вздовж Люстдорфської дороги

Від Дитячої лікарні до залізничного мосту

66.

Зелена зона вздовж вул. Балківської

Вул. Балківська від будинку № 69 до будинку № 89

67.

Зелена зона у провулку Пироговський

Ріг провулку Пироговського та вул.Семинарської

68.

Зелена зона на Скидановському узвозі

Ріг вул. Манежної та Скидановського узвозу

69.

Зелена зона на схилах вздовж залізничної колії

Від вул. Грушевського до вул. Маловського

70.

Зелена зона на схилах на  вул. Приморській

Вул. Приморська № 9, 15, 17, 23

71.

Зелена зона на Митній площі

Митна площа №1, 3

72.

Зелена зона у сквері біля пам’ятника Чорнобильцям

Ріг вул. М.Арнаутська та Олександрівського проспекту

73.

Зелена зона вздовж проспекту Гагаріна (розподільча смуга)

Від проспекту Шевченка до вул. Сегедської

74.

Зелена зона вздовж вул. Новоберегова

Від вул. Літературної до вул. Ново берегової, №2

75.

Зелена зона вздовж проспекту Шевченка

Від ресторану „МакДональдз” до проспекту Гагаріна  та будинку 12/11 на проспекті Шевченка до   площі 10-го Квітня – права сторона; від Арбітражного суду до площі 10-го Квітня – ліва сторона

76.

Сквер біля Приморської райадміністрації Одеської міської ради

Ріг вул. Канатної та проспекту Гагаріна

77.

Зелена зона біля кінцевої зупинки трамваїв № 18

Ріг вул. Канатної та Італійського бульвару

78.

Сквер

Вул. Французький бульвар, 12

79.

Сквер

Вул. Канатна, 100 ріг вул. Семінарської

80.

Сквер

Вул. Канатна, 29

81.

Сквер ім. Професора І.Г. Чумака

Вул. Генуезька, 24-а

82.

Сквер «Генерала Ратова»

Проспект Шевченка, 6

83.

Сквер «Семінарський»

Вул. Семінарська, 1/6

 

Додаток № 3
до Програми розвитку,
збереження і поновлення
зелених насаджень у м. Одесі
на 2009 – 2013 роки

 

ПЕРЕЛІК
територій та об’єктів природно-заповідного фонду м. Одеси місцевого значення

№ з/п

Об’єкт

№ охоронного зобов’язання

Адреса

(м. Одеса)

Відповідальний за охорону, збереження та раціональне використання об’єктів (територій) 

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення:

1.

Міський сад

114

Вул. Дерибасівська, 22

КП «Міськзелентрест»

2.

Дендропарк «Перемоги»

116

Проспект Шевченка, 14

КП «Міськзелентрест»

3.

ПКтВ ім. Ленінського Комсомолу

113

Вул. Мельницька, 32-б

КП «Міськзелентрест»

4.

Парк ім. Котовського

115

Лузанівка

КП «Міськзелентрест»

5.

ЦПКтВ ім. Шевченка

111

Вул. Маразліївська

КП «Міськзелентрест»

6.

ПКтВ „Дюківський сад”

112

Вул. Розкидайлівська, 56

ТОВ «Центр «Катюша»

7.

Дендропарк «Студентський»

7

Вул. Левітана, 46-а

Одеський технікум газової та нафтової промисловості

8.

Парк санаторію 

ім. Чкалова

8

Французький бульвар, 85

Клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова

9.

«Юннатський»

119

Вул. Тіниста, 2

Обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання

10.

Парк санаторію «Аркадія»

9

Французький бульвар, 40

Клінічний санаторій «Аркадія»

Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення:

1.

Дуб віковий

74

Пров. Матросова,1/3

КП «Міськзелентрест»

2.

Дуб звичайний

88

Фонтанська дорога, 30/32

КП «Міськзелентрест»

3.

Дуб звичайний – 2 шт.

85

Обсерваторний пров., 6, 8

КП «Міськзелентрест»

4.

Дуб білий

84

Обсерваторний пров., 6

КП «Міськзелентрест»

5.

Тис ягідний

104

Обсерваторний пров., 3

КП «Міськзелентрест»

6.

Пушкінський платан

75

Приморський бульвар, 1

КП «Міськзелентрест»

7.

Платан західний

99

Сквер оперного театру

КП «Міськзелентрест»

8.

Платан західний-2шт.

100

Сквер оперного театру

КП «Міськзелентрест»

9.

Платан західний-3шт.

101

Сквер оперного театру

КП «Міськзелентрест»

10.

Платан західний

97

Сквер Пале-Рояль

КП «Міськзелентрест»

11.

Платан західний-2шт.

96

Сквер Пале-Рояль

КП «Міськзелентрест»

12.

Платан західний

98

Сабанєєв міст, 4

КП «Міськзелентрест»

13.

Платан західний

95

Сквер ім. Старостіна

КП «Міськзелентрест»

14.

Софора японська  плакуча

103

Сквер оперного театру

КП «Міськзелентрест»

15.

Каштан кінський

92

Вул. Новосельського,70

КП «Міськзелентрест»

16.

Каштан кінський

91

Вул. Гаванна,4

КП «Міськзелентрест»

17.

Акація біла

79

Вул. 

Старопортофранківська ріг вул. Розкидайлівської

КП «Міськзелентрест»

18.

Акація біла

77

Сквер ім. Старостіна

КП «Міськзелентрест»

19.

Гінкго більоба-

3 шт.

82

Сквер Мечникова

КП «Міськзелентрест»

20.

В'яз гладкий

80

Вул. Плієва,2

КП «Міськзелентрест»

21.

Липа американська

94

Вул. Отрадна,3

КП «Міськзелентрест»

22.

Тополя чорна

108

Пров. Шампанський,7

КП «Міськзелентрест»

23.

Тополя канадська

107

Вул. Торгова,17

КП «Міськзелентрест»

24.

Тополя канадська

105

Вул. Дюківська,12

КП «Міськзелентрест»

25.

«Суворовський»

76

Вул. Героїв Сталінграда, 92а

Одеська приватна загальноосвітня школа «Еліта»

26.

Гінкго більоба

81

Вул. Пастера, 13

Наукова бібліотека  ім. Горького

27.

Гінкго більоба

83

Французький бульвар, 60

Санаторій «Росія»

28.

Дуб звичайний

86

Фонтанська дорога, 25

Благодійний фонд «Дитяче село АСТР»

29.

Дуб звичайний-2 шт.

87

Вул. Ясна, 4

ТОВ «Прімадом»

30.

Кедр річковий

91

Французький бульвар, 85

Клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова

 

Секретар ради                        О.А. Прокопенко